Plecy

Przejdź bezpłatny kurs… 

I ODKRYJ WOLONTARIAT

Jeżeli chcesz dobrze przygotować się do wolontariatu, zacząć pomagać innym i poznać organizacje, z którymi możesz współpracować, to dobrze trafiłeś!

Znajdziesz tutaj bezpłatne kursy dla:
• osób, które chcą zostać wolontariuszami,
• osób, które poznały już wolontariat i chcą się rozwijać,
• koordynatorów w instytucjach publicznych lub NGO.

DLACZEGO WARTO?

Praktyczna wiedza

Nasi trenerzy to wolontariusze i koordynatorzy pracujący na co dzień z wolontariatem - ponad 12 osób.

Indywidualne ścieżki kursów

Dostępnych aż 9 ścieżek edukacyjnych dopasowanych do Twojego profilu i potrzeb.

Dodatkowe umiejętności

Poruszamy mniej popularne tematy jak np. zapobieganie wypaleniu, dbanie o dobrostan czy profilaktyka.

Certyfikaty

Ukończenie całego, dedykowanego szkolenia potwierdzamy imiennym certyfikatem.

Lekcje uzupełniające

Możliwość ukończenia dodatkowych lekcji jak np. wolontariat pracowniczy, zdalny, rodzinny czy międzynarodowy.

Baza wiedzy

Dostęp do bazy wiedzy, dokumentów, a także lokalnych organizacji oferujących wolontariat.

Wolontariat to działanie społeczne oparte na bezinteresownej pomocy innym, które przynosi korzyści nie tylko społecznościom i organizacjom, ale również rozwija umiejętności, pasje i zainteresowania samych wolontariuszy. Na bazie obserwacji potrzeb wolontariuszy i organizacji pozarządowych, powstał nasz portal  oferujący kompleksowe szkolenia online, zarówno dla wolontariuszy, jak i koordynatorów. Został on przygotowany przez lokalne partnerstwo “Iskra Opolski Wolontariat” pod egidą Fundacji Geko im. Moniki Mnich i Fundacji “Wypłyń na Głębię”

Impakt jest portalem przeznaczonym zarówno dla tych, którzy chcą wziąć udział w działaniach społecznych, ale nie wiedzą, jak się do tego przygotować, jak i dla osób, które koordynują różnego rodzaju działania wolontariackie. Jest to narzędzie oferujące gotowe szkolenia w formie e-learningu, które pozwalają na zdobycie wiedzy na temat wielu aspektów działań społecznych, dopasowanych do różnych grup docelowych i z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Każda osoba po zalogowaniu do portalu i wypełnieniu krótkiej ankiety, dostanie propozycję ścieżki szkoleniowej, którą może odbyć, aby uzyskać certyfikat, a także dostęp do dodatkowych, nieobowiązkowych lekcji.

Wolontariat to wartościowe kontakty i okazja do zdobycia nowych kompetencji.

Trenerzy

Alicja Gawinek
Koordynatorka projektów, aktywistka i wolontariuszka. Trenerka i doradczyni z zakresu m.in.: prawnych aspektów dotyczących III sektora, wolontariatu, zakładania i funkcjonowania organizacji. Absolwentka licznych szkół trenerów i kursów liderów. Prezeska Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Bartosz Berezowski
Inicjator projektów społecznych, wolontariusz kompetencyjny. Przedsiębiorca, kierownik projektów biznesowych i społecznych. Mentor, mediator i facylitator dialogu. Posiada doświadczenie trenerskie sięgające 2008 roku. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i umiejętności transwersalnych. Prezes Fundacji Geko im. Moniki Mnich.
Jakub Lasek
Instruktor harcerski, lider i trener NGO, miejski koordynator wolontariatu, facylitator dialogu i wolontariusz. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, jak i projektami, ukończył liczne kursy i szkolenia. Organizator międzynarodowych seminariów i autorskich kursów liderów NGO. Wiceprezes Fundacji Geko im. Moniki Mnich.
Barbara Chyłka
Koordynatorka wolontariatu i fundraiserka w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie, społeczniczka i wolontariuszka. Trenerka i edukatorka m.in. z zakresu działania wolontariatu szkolnego. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Autorka materiałów dydaktycznych, programów i innowacji pedagogicznych. Absolwentka licznych szkół trenerów i kursów edukacyjnych. Terapeutka zajęciowa i trenerka TUS.
Maya Mirosława Tomanik
Koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, kulturoznawczyni i animatorka kultury. Trenerka kreatywności i instruktorka warsztatów artystycznych. Prezeska Fundacji „Do dzieła”, w której promuje tradycyjne rzemiosło i dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny.
Maria Ochota
Pedagog specjalny, psychoterapeuta integracyjny. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkołę psychoterapii WFOZPiRP, Studium Audiologiczne na Politechnice Warszawskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w oddziale neuro-psychiatrii dziecięcej w Opolu, w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach oraz w Polskim Związku Głuchych.
Karolina Branicka
Koordynatorka wolontariatu, projektów, bibliotekarka, a także muzyk. Od lat związana z kulturą, w swojej pracy stawia na samorozwój i nieustannie się dokształca. Jej pasja to promowanie kultury. Na co dzień pracuje w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki w Opolu, a także uczy gry na fortepianie.
Magdalena Lenartowicz
Prezes Stowarzyszenia Europa Iuvenis. Doktor nauk o polityce. Prywatnie i zawodowo edukuje obywatelsko, międzynarodowo i zachęca młodzież do odkrywania świata. Na co dzień pracuje jako trenerka z młodzieżowymi radami, Forum Młodzieży, opiekunami MRM i samorządowcami. Od trzech kadencji działa w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, także jako przewodnicząca.
Magdalena Król
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta w trakcie szkolenia, koordynator merytoryczny przedsięwzięć realizowanych przez Fundację “Wypłyń na Głębię”.
Magdalena Wojtal
Instruktorka harcerska oraz od lat drużynowa 36 DH “Wilki’, animatorka pracująca z dziećmi i młodzieżą. Wolontariuszka i trenerka Opolskiego Centrum Wolontariatu “Iskra”. Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Opolskim.
Oferty wolontariatu
Opolski Wolontariat

O PROJEKCIE

Portal IMPAKT to cyfrowa platforma wspierająca wchodzenie w wolontariat, zarówno dla przyszłych wolontariuszy, jak i ich koordynatorów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat wartości wolontariatu w środowisku lokalnym poprzez kampanię społeczną. Projekt ma również na celu poprawę dostępności do wiedzy dotyczącej wolontariatu poprzez wdrożenie platformy cyfrowej wspomagającej podejmowanie aktywności wolontariackich. Ponadto, chcemy by w ramach projektu, poprawione zostaną zdolności organizacji i instytucji lokalnych do realizacji działań statutowych dzięki zaangażowaniu wolontariackiemu.

Partnerzy

Skip to content