Plecy

Wolontariat to działanie społeczne oparte na bezinteresownej pomocy innym, które przynosi korzyści nie tylko społecznościom i organizacjom, ale również rozwija umiejętności, pasje i zainteresowania samych wolontariuszy. Na bazie obserwacji potrzeb wolontariuszy i organizacji pozarządowych, powstał nasz portal  oferujący kompleksowe szkolenia online, zarówno dla wolontariuszy, jak i koordynatorów. Został on przygotowany przez lokalne partnerstwo “Iskra Opolski Wolontariat” pod egidą Fundacji Geko im. Moniki Mnich i Fundacji “Wypłyń na Głębię”

Impakt jest portalem przeznaczonym zarówno dla tych, którzy chcą wziąć udział w działaniach społecznych, ale nie wiedzą, jak się do tego przygotować, jak i dla osób, które koordynują różnego rodzaju działania wolontariackie. Jest to narzędzie oferujące gotowe szkolenia w formie e-learningu, które pozwalają na zdobycie wiedzy na temat wielu aspektów działań społecznych, dopasowanych do różnych grup docelowych i z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Każda osoba po zalogowaniu do portalu i wypełnieniu krótkiej ankiety, dostanie propozycję ścieżki szkoleniowej, którą może odbyć, aby uzyskać certyfikat, a także dostęp do dodatkowych, nieobowiązkowych lekcji.

W momencie zakończenia szkolenia zachęcamy wolontariuszy i koordynatorów do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Wskazujemy na wagę wolontariatu dla społeczeństwa i jednostki, a także podkreślamy, że każdy może mieć realny wpływ na swoje otoczenie. Wspieramy również rozwijanie zdolności interpersonalnych i umiejętności potrzebnych w życiu codziennym oraz zawodowym, poprzez wiele ciekawych zadań i ćwiczeń. Wiemy, że wolontariat to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązywania wartościowych kontaktów oraz zdobycia nowych umiejętności i kompetencji. Dlatego też chcemy dotrzeć do jeszcze większego grona osób, które będą mogły się o tym przekonać, biorąc udział w naszych szkoleniach ze swojego wygodnego fotela w domu czy też z biura. 
Zacznij przygodę już teraz i rozpocznij szkolenia.

 

Wolontariat to wartościowe kontakty i okazja do zdobycia nowych kompetencji.

Organizatorzy

FundacjaWNG-2

Wypłyń na Głębię

Jesteśmy organizacją pozarządową realizującą projekty edukacyjne i profilaktyczne skierowane do młodych ludzi – zajmujemy się przeciwdziałaniem uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej. Jako doświadczony, wszechstronny i gotowy do działania zespół chcemy rozwijać swój potencjał operacyjny, aby móc skuteczniej realizować naszą misję. Programy, które prowadzimy cechuje wysoka skuteczność i innowacyjność. Obecnie prowadzone są głównie w oparciu o nauczanie zdalne oraz hybrydowe (“blended learning”) – mieszane formy edukacji dostosowane do obecnych czasów, w których zmagamy się z pandemią koronawirusa.
Logo_Geko_białe_RGB

Fundacja Geko im. Moniki Mnich

Fundacja Geko to społeczna grupa doradcza i zespół inicjatywny. Nasza działalność koncentruje się na aktywizacji i profesjonalizacji organizacji pozarządowych, doradztwie w planowaniu i realizacji projektów, a także w zakresie pozyskiwania środków na ich realizację. Wśród dotychczasowej działalności można wymienić przygotowanie różnorodnych projektów, pomoc przy tworzeniu nowych NGO, przygotowanie opracowania o charakterze ekspertyzy czy przeprowadzenie szeregu spotkań konferencyjnych, wykorzystujących różne nowatorskie metodyki. Fundacja Geko jest odpowiedzialna za prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu "Iskra" oraz jest jednym z inicjatorów i członkiem opolskiego partnerstwa na rzecz wolontariatu Iskra Opolski Wolontariat.
Skip to content